Botanical Garden Marimurtra

Amb quasi un segle d’existència, el Jardí Botànic Marimurtra és un dels dos únics jardins botànics de Catalunya. Pertany a la Fundació Carl Faust, entitat privada que, complint els designis del fundador, en garanteix el manteniment i n’actualitza l’orientació. La Generalitat de Catalunya el va classificar en la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional i el 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi. Forma part de l’Asociación Íbero-Macaronésica de Jardines Botánicos.

La ferma voluntat, la il·lusió i la perseverança d’un home culte i sensible va fer possible la creació d’aquest Jardí. Aquest home era Carl Faust, empresari alemany establert a Catalunya des de 1897, el qual, portat per la seva passió per les ciències naturals, va dedicar al seu somni la pràctica totalitat de la seva fortuna. Faust, que era un humanista influït per l’ètica gœthiana, volia deixar alguna cosa útil al proïsme.

Quatre hectàrees plantades conformen el Jardí visitable. Aquesta part visitable està dividida en tres jardins amb característiques diferents. S’hi pot observar un gran nombre de plantes corresponents a unes 4.000 espècies originàries de cinc continents i força exemplars notables per la seva singularitat biològica, edat o dimensions.

A tot plegat, cal sumar l’atractiu paisatgístic que fa de Marimurtra un dels jardins botànics més interessants d’Europa. Sumant a la bellesa pròpia de les plantes la del lloc, amb vistes esplèndides al mar i a la Costa Brava, s’entén la gran afluència de públic des de fa dècades (prop de 100.000 visitants anuals).

  • JardÍ Botànic Marimurtra Costa Brava