Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Responsable del tractament
El Responsable del Tractament de les seves dades personals és la Fundació Carl Faust (d’ara en endavant, ‘la Fundació’, amb domicili a Passeig de Carles Faust, 9, 17300, Blanes, Girona, i direcció de correu electrònic fundacio@marimurtra.cat.

Aquest document estableix la Política de la Fundació amb relació a com es processen les dades personals recollides al lloc web. L’ús del web implica que l’usuari accepta les declaracions de la Política de privacitat i que les seves dades personals siguin tractades com aquí s’indica.

2. Control de dades

Els continguts del web són propietat de la Fundació Carl Faust. L’usuari pot navegar i usar el web sense haver de donar cap informació personal. La Fundació Carl Faust només té accés a les dades personals que han estat proporcionades voluntàriament per l’usuari mitjançant els formularis habilitats o havent contactat directament amb la Fundació per correu electrònic o altres mitjans publicats al mateix web.

D’acord amb l’a regulació actual, l’usuari queda informat que les dades personals recollides a través d’aquest lloc web esdevindran part d’un arxiu propietat de la Fundació Carl Faust.

3. Finalitat de la recollida de dades personals

D´acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades, les dades personals no es comparteixen amb empreses, organitzacions o persones físiques alienes al Jardí Botànic Marimurtra o la Fundació Carl Faust. Excepcionalment aquesta informació pot ser compartida per:
-Complir qualsevol requisit previst a la legislació aplicable o per atendre qualsevol requeriment d’un òrgan administratiu o judicial.
-Detectar, o impedir qualsevol frau o qualsevol incidència tècnica, tant de seguretat com en el marc de la investigació de possibles infraccions, o actuar en aquests supòsits.
-Protegir els drets, els béns o la seguretat del web marimurtra.cat, dels seus usuaris o del públic en general de la manera que ho exigeixi o ho permeti la legislació aplicable.
Qualsevol altre propòsit serà comunicat a l’usuari abans de processar les dades personals.

4. Transferència a terceres parts

La Fundació Carl Faust no comparteix les dades personals dels usuaris amb terceres parts, excepció feta que:
– Sigui consistent amb els termes i les condicions de la Política de privacitat.
– L’usuari consenti la transferència.
– Sigui necessari per complir obligacions legals de la Fundació Privada Carl Faust.
Les dades dels usuaris són tractades amb la màxima confidencialitat i en compliment de les mesures de seguretat aplicables.

5. Mesures de seguretat

La Fundació adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el processament de les dades personals. La Fundació disposa dels mecanismes necessaris per prevenir qualsevol accés no autoritzat a les dades, com també robatoris, modificacions o pèrdues d’aquestes.

6. Confidencialitat

En compliment de les regulacions vigents, La Fundació Carl Faust es compromet a assumir la seva obligació de mantenir en secret i conservar de forma confidencial les dades referides.

7. Drets sobre les dades

L’usuari pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació , oposició, limitació en el tractament i portabilitat de les dades processades d’acord amb la legislació actual. Per fer-lo efectiu pot enviar una comunicació on especifiqui quin dret es vol exercir a comunicacio@marimurtra.cat , amb una còpia adjunta del seu document d’identitat.

8. Actualització de la Política de privacitat

Sempre que no contravingui la legislació aplicable, la Fundació Carl Faust pot modificar i actualitzar la Política de privacitat en qualsevol moment sense avís previ a l’usuari. L’usuari és animat a revisar la Política de privacitat a fi d’estar al corrent dels canvis que s’hi puguin produir.