Fundació Carl Faust

La Fundació va ser creada a Blanes mitjançant escriptura notarial el 1951. Faust va establir un patronat encomanant-li la responsabilitat del manteniment del Jardí Botànic Marimurtra i la continuïtat de la seva tasca científica. Seguint la seva concepció internacionalista, entre els primers patrons es trobaven representades les nacionalitats alemanya, espanyola, suïssa i anglesa. Un dels membres del patronat era l’insigne botànic català Pius Font i Quer, amic i principal assessor de Faust.

La Fundació està asociada a la Institució Catalana d’Història Natural i a la Sociedad Española de Biología de Conservación de Plantas.
El 2009 fou distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Els estatuts actuals, que defineixen la Fundació –inscrita al registre del Protectorat del departament de Justícia amb el número 204– com privada de caràcter cultural i mediambiental i naturalesa permanent, assenyalen que el seu objecte és la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en botànica, […] cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici, tot plegat, de la recerca i de la divulgació científiques i, com objectius concrets, els següents:

  • Augmentar les col·leccions de plantes vives del jardí tot continuant, en la mesura que es cregui convenient, l’ocupació dels terrenys que li pertanyen;
  • Incrementar els seus herbaris i els materials de la biblioteca;
  • Mantenir –i adaptar si escau– els laboratoris i l’observatori meteorològic i afegir aquelles altres instal·lacions que calguin per a la recerca científica;
  • En general, constituir un centre de recerca botànica de primer ordre ofert a la cooperació internacional; i
  • Contribuir a la divulgació del coneixement del món vegetal i de la seva importància en el conjunt de la biosfera.

El patronat actual, dedicat –a més de la potenciació dels objectius fundacionals– a l’adaptació de la Fundació als temps presents i a les necessitats del país, està format per persones de diferents professions i s’ha dotat d’estructures assessores –comissions de relacions institucionals, normativa interna, finances i planificació científica– i d’un comitè executiu i una direcció executiva que permeten una gestió de qualitat i l’adopció àgil de decisions. La Fundació compta també amb un arxiu històric dirigit per una documentalista, professora de la Universitat de Barcelona.
En uns temps en els quals es constata un procés accelerat de desaparició d’espècies vegetals –també animals– a causa de factors antròpics, es considera a l’alça la importància dels jardins botànics en el manteniment de la biodiversitat. És imprescindible la lluita contra el canvi climàtic i ho és igualment, de manera paral·lela, la conservació d’espècies amenaçades per activitats humanes. Plenament conscient, la Fundació Carl Faust es proposa que Marimurtra esdevingui un centre dedicat a la recerca científica i a la conservació d’espècies en perill d’extinció, sobretot en l’àmbit de la Mediterrània occidental, procurant fomentar la consciència cívica entorn a la urgència de preservar la capa verda de la Terra, font insubstituïble de vida i salut.