Cànons i sessions fotogràfiques

Què és un cànon fotogràfic?

Al Jardí Botànic Marimurtra apliquem aquest cànon quan es realitzen fotografies destinades a un ús personal diferents de les del propi visitant del Jardí.

Quins són els casos més habituals?
Reportatges de casaments, comunions, batejos, etc. o qualsevol altre grup que compleixi el requisit anteriorment descrit.

Preu: 60€
Inclou: entrada a 1 fotògraf (professional o no) + 3 pax
Cada persona extra del grup: 13€
Dóna dret a fer-se fotografies a totes les zones públiques i accessibles del jardí sense tancament en exclusiva.

Què és un Shooting?

És un reportatge fotogràfic o enregistrament de vídeo professional realitzat al Jardí Botànic Marimurtra i destinat a un ús comercial.

Què és un ús comercial?
Difusió pública de les imatges
Utilització en catàlegs, fulletons i altres suports corporatius
Qualsevol ús pel qual la imatge de Marimurtra reforça la imatge del qui realitza el shooting.

Aquest servei només es pot realitzar amb reserva i pressupost previs contactant a esdeveniments@marimurtra.cat

A l’entrada del Jardí Botànic Marimurtra només es pot contractar el cànon fotogràfic. Per a qualsevol altra contractació cal contactar prèviament amb el Departament Comercial:
esdeveniments@marimurtra.cat

Ús de drones

La llei estatal de l’ESA estableix molt clarament les limitacions dels usos de drones en espai públics. Per això sempre que es vulgui fer un ús d’un drone en el recinte del Jardí Botànic Marimurtra cal:
• Haver avisat amb anterioritat de la presència d’un d’aquests aparells.
• Aportar el carnet oficial de pilot de drone, emès per l’ESA.
• Aportar certificació d’estar en possessió de les assegurances de responsabilitat civil pertinents.
La legislació no permet gravar en espais públics on hi hagi 2 o més persones. Per això està totalment prohibit gravar amb drones en l’horari d’obertura al públic del Jardí Botànic Marimurtra i en les zones obertes al públic.
Per gravar amb drone dintre de Marimurtra cal disposar del permís exprés de la direcció del Jardí Botànic.
En cas de no tenir aquesta autorització, la Fundació Carl Faust es reserva el dret d’emprendre accions legals contra qui faci aquest ús il·legítim de les seves instal·lacions.

Descarregar el tríptic informatiu