Marimurtra avança cap a la jardineria sostenible elaborant adob orgànic fermentat de tipus Bokashi

La paraula Bokashi, del japonès,que significa matèria orgànica fermentada, es tracta d’un tipus d’adob que s’obté gràcies a la fermentació aeròbica dels materials orgànics de l’adob mitjançant el vapor o la calor generat per la descomposició.

Josep Sauleda va presentar aquest innovador mètode d’elaboració d’adob de Jairo Restrepo a la darrera trobada de Mals Jardiners de Marimurtra, i amb la seva ajuda, s’ha dut a terme la seva aplicació a Marimurtra.
Aquest adob biològic fomenta l’aprofitament i autosuficiència a partir d’allò que la pròpia natura proporciona, sense requerir cap element químic. D’aquesta manera, s’assegura un adob natural, ecològic i sostenible que enriqueix el sòl biològicament per passar d’un sòl inert a un sòl fèrtil.

Per elaborar el Bokashi a Marimurtra s’han utilitzat principalment els següents ingredients: restes de bruc i farina de clofolla d’arròs com a carboni; fems de vaca i gallinassa de les gallines del Jardí Botànic Marimurtra; i terra del Jardí, argila i farina de roca. A la mescla dels elements s’hi afegeix l’aigua amb melassa fins que quedi una mescla homogènia. Llavors es tapa per deixar lloc a la fermentació.

Freqüentment s’ha d’anar remenant per tal que agafi oxigen, ja que es tracta d’un procés aeròbic. Aproximadament, la fermentació por tarda entre 15 i 20 dies, doncs es tracta d’un adob de realització ràpida que aporta una gran quantitat de microorganismes al sòl.