Jardí Botànic Marimurtra
     

Horari
Horario
Horaire
Opening

09:00 h - 18:00 h
Última admissió / Última admisión / Dernière admission/ Last entrance: 17:00 h

Facebook Marimurtra Twitter Marimurtra
Instagra Marimurtra TripAdvisor Marimurtra

Preu de l'entrada
Precio de la entrada
Prix du billet
Ticket price

6'5 €
Visites guiades Marimurtra

Adreça
Dirección
Adresse
Address

Passeig de Carles Faust, 9
E-17300 Blanes (Catalunya)
Google Maps
Destinació de Turisme Familiar de Catalunya Membre del Club de Cultura del Patronat de Turisme de la Costa Brava - Pirineu
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2009

Telf.

(+34) 972 33 08 26 - Fax (+34) 972 65 64 22
 

Contacte
Contacto
Contact
Contact

General:
marimurtra@marimurtra.cat

Esdeveniments/ / eventos / activités / events:
esdeveniments@marimurtra.cat

Fundació Carl Faust
 

Lloc web en construcció